Pages

Monday, March 1, 2010

CABURO, BANUTON: Salaysay ng Paglalakbay,Ang Pagtatapos

Disyembre 10, 2009 nang pormal na tinapos ang Responsibong Gobyerno ng Mamamayan (RGM) sa Barangay Andres Ylagan, ang pinakamalapit na barangay sa mismong bayan ng Naujan. Ang nasabing barangay na may pinakamaliit na populasyon ang pang 67 na naserbisyuhan ng RGM. Ganunpaman, ang mga serbisyong hatid sa mga mas malalayong barangay ay ibinigay na walang pagtatangi.


Sa mensahe ng Punumbayan Romar G. Marcos, sinabi niyang kailangang labanan ang corruption na sa halip na paglilingkod sa publiko ang dapat paiiralin ay pagpapahirap sa taumbayan ang magiging kahihinatnan. Naniniwala diumano siya na kapag walang corruption ang isang bayan, madaling makita ang kaunlaran. Sinabi rin ni Mayor Marcos na magiging malinis lamang ang pulitika kung malinis din ang isang pulitiko. Kaya’t sa kanyang panunungkulan, makakaasa ang pamayanan ng isang malinis, makatao, at makakalikasang paglilingkod.

Bagaman at hapon na nang matapos ang naturang gawain ay bakas pa rin sa mga mukha ng grupo ng RGM ang tuwa at saya hindi dahil sa natapos na ang nakakapagod na programa kundi’y dahilan sa naging kabahagi sila ng makasaysayang 10-buwang aktibidad. Kapansinpansing hindi na isinali ang 3 barangay ng Poblacion sa kadahilanang dito mismo naka-base ang mga serbisyong taglay ng RGM.

Maraming mga taong naging kabahagi ng RGM kasama na yaong mga boluntaryong nagpagal upang alalayan ang mga empleyado ng munisipyo na siyang nagpapatupad ng nasabing programa. Bagama’t ang mga pangalan nila ay tiyak na nararapat iimprinta sa tinta’t papel, mas mamarapatin nilang manatiling nakatatak ang mga ito sa puso ng mga kapwa Naujeñong kanilang napaglingkuran. (Nelson De Guzman/ESL)