Pages

Sunday, February 28, 2010

“PUSO NG PAMAHALAANG BAYAN NATIN, PAG-IBAYUHIN!”

Maligayang Pasko po sa lahat ng mga Naujeňo! Ang kakaibang lamig ng simoy ng hangin ay tanda na Pasko na naman. Nawa’y ang pagpapala ng Maykapal ay sumasaating lahat.

Bagama’t malamig na ang panahon, hindi dapat ang puso ng bawat Naujeňo, lalo’t higit sa lahat, ang puso ng mga lingkodbayan. Hindi mapapatawad ang anumang pagmamaliw sa bahagi nating mga lingkodbayan. Binabayaran tayo ng taumbayan: ang munisipyo ay huwag nawang gawing tambayan. Ang perang ipinasasahod sa atin ay dapat suklian ng mga serbisyo sa posisyong ating ginagampanan.

Sa petsa ng pagkasulat nito (Nobyembre 5, 2009, Biyernes), nasa ospital pa rin ang Punumbayan Romar G. Marcos. Hindi pa makakalabas dahi pinagbawalan ng mga manggagamot niyang kapatid (Dr. Manuel G. Marcos Jr.) at asawa (Dr. Jocelyn Muli-Marcos). Humirit daw kasi ng kaunting sandaling lumabas sa ospital para pumasok sa trabaho. Kaya’t itinakdang sa Nobyembre 11 pa ng isang linggo ang kanyang paglabas.

Nagpanabay ang over-fatigue at amoeba infection sa Punumbayan. Madalas madaling araw na kung umuuwi si Mayor Marcos galing sa trabaho. At kung saan aabutin ng kainan sa barangay ay doon na rin mismo kumakain at umiinom ng tubig. Kaya ganito ang inabot ng Punonglingkod.

Magdadalawang linggo ng may tatlong uri ng rasyong tinatanggap ang Punumbayan sa loob ng ospital: pagkain, pasalubong, at gabundok na dokumentong aaksyunan.

Sadyang ganyan ang paglilingkod sa taumbayan. Kapag ang puso ay nakatuon sa paglilingkod ng nasasakupan, puwedeng pigilan pero hindi nahahadlangan.

Mahalaga ang alab sa puso ng bawat Naujeňong lingkodbayan. Sa atin nakasalalay ang tibok ng puso ng Pamahalaang Bayan- ang HEARTS flagship program.

Mahalaga ang bawat elemento ng HEARTS sa ehekutibo at administratibong mga serbisyo ng munisipyo. Kaya’t laging abangan ang seksyon ng Naujan HEARTS Center ng pahayagang ito. Maaring rebyuhin ng mambabasa rito ang bawat elemento ng flagship program. Mayroon ding seksyon sa Public Forum, ang Pulso ng Puso! Maaring makilahok sa palitan ng mga kuro-kuro sa layunin ng pagpapaibayo ng kaunlaran ng ating bayan. Ito ay pagkakataon ng mga mambabasa na mapulsuhan ang naging epekto ng HEARTS sa komunidad ng mga barangay at iba’t ibang samahan ng mga Naujeňo.

Sa centerfold ng pahayagang Naujanews ay makikita ang mga updates ng Responsibong Gobyerno ng Mamamayan (RGM). Mahalaga ang RGM dahil ito ang frontliner ng HEARTS. Dito makikita ang mga larawan at ulat ng mga pangyayari sa barangay habang hinahatid ng munisipyo ang mga serbisyo nito doon mismo sa mga barangay. Napakalaking ginhawa ang naidudulot nito sa mga kababayan natin sa barangay lalong-lalo na yaong mga nasa mga liblibang lugar. Matipid, mabilis at maraming libre kapag sa barangay ginaganap ang mga transaksyon ng munisipyo.


Malaking sakripisyo sa bahagi ng mga empleyado ang sumama sa mga kabarangayan. Pero ang sabi nila, hindi raw alintana ang pagod at hirap dahil Masaya diumano ang makitang nakapaglingkod sa mga kapwa Naujeňo sa barangay.

Sadyang walang humpay ang ganitong gawaing paglilingkod ng pamahalaang bayan. Nitong pagkasulat lamang nito, bagama’t hindi kapiling sa RGM ang may karamdamang Punumbayan, ay tuloy pa rin ang mga kawani sa mga kamangyanang barangay ng Caburo at Banuton. Pinangunahan ng Administrador, Joefel C. Ylagan ang dalawang (2) araw na stay-in activity, matapos lamang ang pagsisilbi sa dalawang barangay na menos ang gastos.

Sadyang ganito ang mga challenges na kinakaharap ng mga frontline activities ng alinmang mga gawain. At hindi naman lahat ng mga empleyado ang dumadanas ng ganitong hirap. Mahalaga lamang sa bawat isang lingkodbayan ang maging tapat sa mga tungkuling inatas sa atin. Sapat na ito bilang bahagi ng pagpapaibayo ng PUSO ng Pamahalaang Bayan– ang HEARTS. (ESL)

No comments:

Post a Comment

Nais mong magkomento?