Pages

Friday, November 20, 2009

Responsibong Gobyerno ng Mamamayan (RGM)

MHO’s RGM REPORT

In response to the primary needs of all Naujeños, Responsibong Gobyerno ng Mamayan (RGM) was conceptualized and launched by the Municipal Government of Naujan on March 2009 ; aiming to bring the local services of the government to all Barangays.

As support to the said program, the Municipal Health Office with its active and hardworking staff participate and offer medical, surgical and dental missions. As of now since the program begun, out of 70 barangays of the municipality, 53 of them are already visited by the RGM Team. As its accomplishment, about 8,613 patients consulted and given appropriate action and medicines of which 4,154 were dental patients, 741 had circumcisions and 49 were minor surgical operations conducted by Dr. Edgar “Egay” Llamar as volunteer.

Mayor Romar G. Marcos, officials and employees are still visiting the rest of the barangays in Naujan bringing them the easiest, convenient and less expensive services of the government; bringing the HEARTS of the municipality to all Naujeños. (Dr. Mary Jean I. Manalo)

RGM Patok sa Barangay

Simula nang inilunsad ang Responsibong Gobyerno ng Mamamayan (RGM) noong Marso 12, 2009 hanggang kasalukuyan ay libu-libong Naujeño na ang nakinabang sa mga pampublikong serbisyo nito.

Naging patok sa barangay ang programang RGM na isang virtual na “Munisipyo sa Barangay”. Ito ay programang inihahatid sa bawat barangay, gaano man kaliblib tulad ng Herrera, Banuton, Montelago, atbp, ang mga serbisyong medical at dental ng Municipal Health Office. Kasama na rito ang circumcision ng mga batang lalake at surgical operations. Bagama’t hindi kaya ng Pamahalaang Bayan ang umupa ng surgeon, ngunit dahilan sa voluntary service-oriented ang uri ng programa ay nakahikayat ito ng isang boluntaryong surgeon tulad ni Dr. Edgardo “Doc Egay” Llamar na tuloy-tuloy sa pagbigay ng serbisyo na walang bayad. Naging suporta rin sa koponan ni Dr. Mary Jean Manalo ang ilan pang mga guest doctors and dentists na boluntaryong naglaan ng oras.

Tampok din ang libreng mass wedding na personal na isinagawa ni Mayor Marcos. Maraming nagpapakasal na halos magkakaapo na, at mayroon ding mga nahihibang pa sa bagong tuklas na pag-ibig.

Isang malaking tipid sa panig ng mga kinakasal dahil minsanang handaan lamang at kung minsan, kapag may napaibig na isponsor ay binibigyan pa ng pera ang mga kinakasal .

Kasama rin sa serbisyo ang pagpaparehistro ng mga nagsisipag-asawa, kapanganakan at pagkamatay at ang mga ito ay pawang mga libre. Nitong nakaraang Agosto lamang ay mayroon ng libreng naitalang mahigit 1,000 kapanganakan sa RGM lamang.

Kabilang rin sa mga gawain ang pangongolekta ng buwis at iba pang mga bayarin. Mas gusto ito ng mga nakararaming nais magbayad dahilan sa hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo para kumuha ng application forms, pagkatapos ay maari pang bumalik ng napakalayo kapag may nakalilimutan. Ngayon, dahilan sa RGM na mismong sa barangay na ang pagpo-proseso ay napakalaki ang naging dulot na kaginhawaan sa mga kinauukulan . Dahilan sa isang buwan pa lamang ay naka-schedule na ang RGM, kung kaya’t halos handa na ang mga salaping nauukol sa mga bayarin.

Isang napakalaking kaginhawaan ito sa mga mamamayan ng Naujan. Bukod sa nagiging kapiling rin nila ang mismong Mayor Marcos ay kasama rin ang mga Kagawad ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice-Mayor Wilson A. Viray, at ang mga pinuno o kinatawan ng bawat tanggapan ng Pamahalaang Bayan. Sila rin nama’y nakakahalubilo ng mga taong barangay; maari ding tanungin tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mga serbisyong iniaalok ng kanilang tanggapan.

Kaya’t ang gawaing ito ay tunay na nag-uugat sa diwa ng paglilingkod sa taumbayan. Bukod sa mga personal na donasyon ng Mag-anakang Marcos ay may mga kaibigan itong nagbibigay din para sa mga gastusin ng naturang gawain. Minsan ay may nag-abot ng halagang Php 50,000.00 para sa gawain na ayaw magpabanggit ng pangalan.

Sadyang maraming naniniwala sa gawaing ito na ang pinakapuso ay batay sa puso ng mismong lingkod na may akda ng konsepto nito- Romar G. Marcos.(ESL/Menandro C. Gelena/MCR)

No comments:

Post a Comment

Nais mong magkomento?