Pages

Wednesday, September 18, 2013

Naujanews Changed Its Web Address

This has been resolved already. Please ignore the said changes.

Below is the original post:


"Due to technical problems with the former domain name, www-naujanews.blogspot.com, we are changing it to this new domain name or web address, naujanews.blogspot.com.We understand that it would take time for some Naujanews readers to adapt to this problem. But that would only be for a short time. We do not like this situation as well, but we just cannot avoid it in view of the betterment of Naujanews readership.

Thank you for bearing with us.


The Editor-In-Chief"

Wednesday, September 4, 2013

Pusong Ama ng Bayan, Hangad ay Pagkakaisa


Atty. MARK N. MARCOS
Municipal Mayor


Ipinaaabot ko po sa Poong Maykapal at sa aking mga kababayang Naujeňo ang aking taus-pusong pasasalamat sa pagluklok ninyo sa akin sa awtoridad ng serbisyo-publiko.

Naalala ko ang mga pangakong aking binitiwan noong panahon ng kampanyahan. Nasambit kong kayo ay paglilingluran nang buong lakas, puso at isip, kung kaya’t ako ay inyong hinirang upang mamuno sa pagkamit natin ng mga bagay na magbibigay solusyon sa ating mga suliranin.

Ngayong ako ay nailuklok na, sisikapin kong tupdin ang aking mga ipinangako. Sang-ayon sa aking kakayanan, sa tulong ng mga tanggapan ng Pamahalaang Bayan ng Naujan at sa suporta ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Henry Joel C. Teves, pangungunahan ko kayong makamit ang inaasam nating kaunlaran. Ang mga pangakong ito ay inilahad ko bilang aking  Executive Agenda na kilala sa acronym na GO HEARTS. Una ko itong inihain sa publiko noong unang sesyon ng Sangguniang Bayan.  Kinumpirma ko ito nang muli kong inilahad sa unang pagtitipon ng Naujan Municipal Development Council (MDC). Ngayon, ito ay inuulit ko sa pahayagang ito upang malaman ng bawat mamamayan ng Naujan ang mga salitang aking sinambit para sa kapakanan ng taumbayan.

Malaki man ang puso ng inyong lingkod upang tanggapin ang lahat ng mga karaingan ng taumbayan, kung hindi naman sasamahan ng suporta at kooperasyon ng pamayanang Naujeňo, ito ay mananatiling nag-iisang puso lamang. Hindi maaring isang puso lamang ang darama ng suliranin ng bayan dahil tayong lahat ang apektado nito. Ang Munisipyo natin ay hindi lamang ang inyong lingkod; ang Pamahalaang Bayan ay tayong lahat. Kapag pinagsama-sama nating lahat ang ating mga puso upang magkaisa tungo sa isang layunin para sa kapakanan ng bayan, abot-kamay na natin ang kaunlaran. Ito ay dahil ang HEARTS mismo ang pipintig at magbibigay-buhay sa patuloy na pagsulong ng Bayan ng Naujan. Kung magkagayon, tayong mga mamamayan ang magsasabing “let us go now, go, GO, GO towards progress.” Ginawa natin ito noong nakaraang halalan kaya at nararapat lamang na ipagpatuloy natin ang  nasimulan, let’s GO HEARTS.

Nauunawaan kong hindi lahat ng mga pulitiko ay may katulad kong pananaw sa pamamahala. Sila ay iginagalang ko at mahal ko rin bilang bahagi ng pamilya ng bayang Naujan. Hindi natin sila pipiliting magbago ng pananaw dahil para rin naman sa ikauunlad ng bayan ang kanilang tunguhin. Binibigyan din natin sila ng mga karapatan katulad ng sariling mga kaalyado. Bahagi sila ng hating-kapatid ng mga badyet pangkaunlaran. Bilang ama ng bayan ng Naujan, hangad kong makitang nagkakaisa ang buong pamilya, anumang kulay, pula, berde at dilaw tungo sa hinahangad nating kaunlaran ng bayan.

Ikinagagalak kong ang mahal na Pangalawang Punumbayan Henry Joel C. Teves ay hindi lamang nakikiisa tungo sa kaunlaran ng bayan, ipinahayag din niyang tayo ay sasamahan hanggang wakas, alang-alang sa ganap na ikauunlad ng bayan ng Naujan. Dahil nakita niyang bahagi na ng aking pagkatao ang katarungan at katuwiran na siyang aking itinaguyod sa dati kong propesyon. Ito rin ang paiiralin kong pamantayan sa aking administrasyon. Maaasahan ninyong mangyayari ito hangga’t ako ay naririto.

Sama-sama tayo hanggang sa wakas.


Naiiba ang Nakapagplano

Engr. ELMER LOPOZ
Community Affairs Officer

Kapag mapurol ang gulok, kailangan ng doble o higit pang lakas sa  pagtatabas kumpara sa magagawa ng gulok na matalas. Napakahalaga ng paghahasa ng gulok bilang paghahanda sa mga gawain sa bukid.

Mahalaga ang paghahanda para sa gawain ng anumang larangan, mula sa pagtatabas sa parang hanggang sa paggawa ng batas sa bulwagan ng konseho.Kung walang kahandaan, hamak na napakahirap ng anumang gawain. Ito ay lubos na kinakailangan lalo na sa mga malakihang operasyon at may malawak na nasasakupan katulad ng pamahalaang lokal ng Naujan. Ang ahensyang ito ang responsable sa pagpapadaloy at pagpapatupad ng kaunlaran sa lokal na komunidad.
Municipal Development Council (MDC 2013) of Naujan for the formulation of Annual Investment Plan (AIP) 2014 .

Ang mga kaunlarang naganap ay hindi nangyayaring aksidente lamang. Ang mga ito ay bunga ng paghahanda, partikular na ang pagpaplano na  siyang inisyal na elemento sa   paghahatid ng kaunlaran. Kapag walang plano para sa hinahangad na kaunlaran, hindi makakamtan ang nasabing hangarin sa epesyenteng paraan. Bagkus ito ay magiging magastos at matagal dahilan sa paulit-ulit na siklo ng pagsubok-at-pagkakamali.

Katulad ng ambisyon ng isang tao, mahalaga ang hangarin o pangarap ng pamayanan. Ngunit ang mga ito ay hindi sapat ayon sa ating nakikita. Hindi maaring alisin ang paghahanda at pagpaplano. Kaya’t ang bawat pamahalaang lokal ay mayroong Tanggapan ng Lokal na Pagpaplano at Kaunlaran (Local Planning and Development Office). Sa kanila nagmula ang koordinasyon ng lahat na mga plano ng bawat tanggapan. Ang mga planong pagsasamasamahin at ia-adopt ng Municipal Development Council (MDC) ng Naujan ay ang Local Development Investment Plan (LDIP) 2014-2016 at Annual Investment Plan (AIP) 2014. Ang AIP ang batayan ng badyet ng Pamahalaang Bayan. Nakalagay dito ang mga nakaprogramang gawain sa isang taon at mayroon nang kaukulang panggastos. Ngunit, gaano man ito kaplantsado, kung hindi maaprubahan ng Sangguniang Bayan (SB) balewala ang mga ito. Uulitin lamang ang plano ng nakaraang taon para sa tuluytuloy na operasyon ng pamahalaan habang hinihintay ang pag-apruba ng kasalukuyang plano. Dito papasok ang kahalagahan ng isa pang plano, ang Executive-Legislative Agenda (ELA).

ELA ang napagkasunduang plano ng ehekutibo at lehislatibong mga sangay ng Pamahalaang Bayan. Ang ehekutibong sangay ay kinabibilangan ng lahat na mga tanggapan ng munisipyo maliban sa Tanggapan ng Sangguniang Bayan (SB). Ito ay pinamumunuan ng Tanggapan ng Punumbayan. Ang lehislatibong sangay ay ang Sangguniang Bayan. Mahalagang malaman ng mga nagpaplano na kailangang maiayon sa ELA ang kanilang mga plano upang hindi na makaranas ng panggigisa sa SB Committee hearing.

Paminsan-minsan ang mga plano ay nababago. Ito ay dahilan sa mga dumarating na mga bagong development o hindi kaya ay sa mga inaasahan at nakaliligtaang mga programa.

Hindi man perpekto ang mga plano, at least, hindi lang naiiba ang may nai-handa, ang plano mismo ang nagsisilbing gabay sa lokal na pamamahala.Bukang Liwayway

Pagkatapos ng dilim ay may isang liwanag
Na siyang inaasam at pinakahahangad
Bagama’t mahirap siyang laging hanap-hanap

Ngayong nasilayan na ang bukang liwayway
Handa nang harapin bukas na makulay
Pangako ng pag-asa’y muli ng sumilay
Pagbabagong dala’y dapat iwagayway

Mamamayang Naujeño dapat magkaisa
Ipadama natin malasakit sa twina
Pagmamahal sa kapwa, sa Diyos ay mahalaga
Upang ang pag-unlad makikita’t madarama

Ano nga bang halaga ng bukang liwayway
Sa bawat Naujeñong laging umaasam
Sa gitna ng dilim laging hinihintay
Pagsikat ng araw, dala ay tagumpay Nelson B. De Guzman

GO SERVANT HEARTS

 “Siya na ang hari ngayon, masusunod na ang gusto niyang mangyari.” Ito ang sabi noon ng alipores ng isang kauupong Mayor (hindi si Mayor Mark Marcos) ng Naujan.

Hari nga ba ang isang Mayor? Public servant o lingkod-bayan, yes. Pero kung public figure na siyang pagsisilbihan, maraming magtataas ng kilay niyan.


Parang hari lang ang Mayor dahil siya ang center of attraction sa munisipyo. Puwedeng magmistulang hari ang Punong Ehekutibo kung gugustuhin niya o depende sa kaniyang leadership style, huwag lang lumabag ng anumang batas.

Sa bagong upong Mayor Mark N. Marcos, tila mahirap makita ang mag-astang hari. Nanawa na kaya sa paggalang na kanyang tinanggap noong siya ay hukom pa? Hindi natin alam. Pero siguradong alam ng mga empleyado na alam niya ang RA 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dito nakasaad ang mga guidelines kung papaano umasal ang mga empleyado at opisyales ng gobyerno sa kanilang paglilingkod sa publiko. Nariyan din ang Philippine Constitution of 1987 at Local Government Code of 1991 na naglalaman ng mga impormasyon para sa pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan. Isang baliw lamang ang magtatanong kung alam ba nito ng isang abogado.

Kapag sinunod ng isang Punong Ehekutibo ang mga nasabing batas, ito ay magreresulta sa isang pamumunong may puso sa paglilingkod sa pamayanan; patas at walang tinatanging serbisyo na hindi tumitingin sa partidong kinaaaniban.

Sadyang pagdami ng butil ng uhay, ganun kalapit sa lupa ang yukod nito. Mataas man ang pinag-aralan ng abogadong Punumbayan, malapit sa kanyang damdamin ang mga nagdarahop. Kahandaan sa paglilingkod sa mga mabababa sa lipunan ang makikita sa kanya. Anupa’t nang makita ang kanyang sinseredad na pahalagahan ang paglilingkod kaysa pulitika, nabighani ang mataas na opisyal mula sa katunggaling partido na samahan siya sa tunguhing paglingkuran ang pamayanan ng Naujan. Sa mga bibig mismo ni Vice Mayor Henry Joel C. Teves nagmula ang mga kataga na sasamahan niya si Mayor Marcos maging sa 2016. Ito ay nangyari sa loob lamang ng wala pang 2 buwan! “Iyan ang matagal na naming hinihintay.” Sabi ng ilang mga Kapitan ng barangay. Ganun kabisa ang serbisyong nagmula sa puso, nakakahawa.

Makikita rin ‘yan sa hinirang niyang administrador ng bayan, Angel M. Navarro. Ang huli ay nagpahayag ng kanyang pamantayan sa serbisyo publiko ng mga kawani ng munisipyo. Parang napakataas ng kanyang standard; pero kung babalikan lamang ang batas na unang nabanggit, tama lamang at hindi naman nanghihingi ng labis na paglilingkod.

Noong Agosto 22, 2013 hinati-hati ng ama ng bayan ang 20% Development Fund sa kanyang mga anak sa barangay. Hating-kapatid ang mga barangay sang-ayon sa pangangailangan, anumang partido ng kani-kanilang mga kapitan. Karamihan sa mga proyekto ay imprastraktura. Ang laki ng pondo ng bawat proyekto ay sang-ayon sa pangangailangan at hindi sa  partidong kinaaniban.

Mabilis rin ang aksyon sa paghahanda ng lideratong Makoy Marcos. Unang linggo pa lamang plantsado na ang kanyang GO HEARTS Executive Agenda. Totoong hindi agarang maaksyunan ang lahat na kahilingan noong unang mga linggo niyang pag-upo . Wika nga ng Administrador Angel Navarro, “We’re barely two weeks.” Dahil kinakapa pa ang mga nakasalang nang mga programa at utay-utay na  ngayong pinatutupad.

Barely two months pa lamang simula no’ng umupo ang bagong liderato, tapos na ang deliberasyon sa Municipal Development Council (MDC) para sa pag-apruba ng Annual Investment Plan 2014.

Kapag buhat sa puso ang paglilingkod, magiging ipisyente at mabisa ang mga serbisyong maibibigay. Sinimulan ito ni Mayor Makoy, walang dahilan para hindi sundan ng mga kawani ng munisipyo hanggang sa mga opisyales ng bawat barangay.

GO Servant HEARTS!
GO HEARTS, Pangako Ko Sa Naujan

GO HEARTS ang  Executive Agenda ni Mayor Mark N. Marcos. Ito ang kanyang kontratang panlipunan  sa pamayanan ng Naujan na ipatutupad sa panahon ng kanyang panunungkulan. Nabalangkas ito batay sa mga problema at pangangailangan ng bayan at inaasahang siyang tutugon sa mga suliraning panlipunan.
 
Si Mayor Mark N. Marcos habang inilalahad sa Naujan Municipal Development Council (MDC) ang GO HEARTS Executive Agenda

(Batay sa mga Talumpati ni Mayor Mark N.  Marcos sa Sangguniang Bayan Session Hall noong Hulyo 5, 2013 at sa First Full Council Meeting of Municipal Development Council sa Bahay Tuklasan noong Hulyo 11, 2013.)

Good morning po sa inyong lahat, sa ating Vice Mayor at sa lahat ng Sangguniang Bayan Members and staff.

When I was in a 3-day seminar in UP, I was persuaded by one of the speakers to add another acronym, the word GO which stands for Governance. I believe, mayroon pang kulang doon sa HEARTS and that is Governance. Thus, the acronym GO HEARTS for my executive agenda.

GO-Governance; it is a representation to participatory government. A governance by consultation; a governance kung saan kailangan natin ang bawat sektor ng ating lipunan.

Kailangan nating i-institutionalize ang ating POs, NGOs at civil society; kailangan nating magsama-sama para makabuo ng magandang solusyon sa bawat problema upang tayo’y magkaroon ng isang magandang proyekto na sama samang binuo ng bawat sektor ng ating lipunan.

Kailangan natin ng participatory government wherein the citizens will have an avenue for their complaints. Sapagkat ang inyong Punong Ehekutibo ay     naniniwala na ang tamang gamot sa tamang karamdaman ng bayan ay masosolusyunan sa mabuting usapan.

Part of this governance is to enhance the coordination and comprehension among the agencies of the government to improve the delivery of services to our constituents. Siguro, alam naman natin na ang inyong abang lingkod ay tapat, kasama ang minamahal nating Congressman; kasama ang minamahal nating Gobernador at kasama ang mahal na Pangulo ng ating bansa, ay magkakasama sa iisang layunin; magkakasama sa iisang partido, magkakakampi sa pagde-deliver ng mga serbisyo sa bansa, sa probinsya at sa ating bayang minamahal.

Ang coordination ng barangay sa munisipyo, sa probinsya at patungo sa nasyunal ay makakapagpabuti sa ating bayan.

Ang coordination ng munisipyo sa probinsya at sa national government ay mainam para sa patuloy na pagdaloy ng proyekto sa ating bayan ng Naujan.

This representation believes that there is a need to bring the Municipal Government of Naujan closer to the people. Parte ng ating Governance ay ilapit ang munisipyo sa bawat barangay at sa bawat mamamayan. Paano natin mailalapit ang ating munisipyo?

Last election, I believe that I made a point to establish satellite offices especially sa malalayong barangay sa bayan ng Naujan. Sapagkat sa pakikisalamuha ng inyong lingkod sa mga mamamayan partikular sa malayong bahagi ng ating bayan, minsan sinasabi nila, pupunta sila sa bayan. Pero hindi pala sa bayan ng Naujan kundi sa bayan ng Calapan o sa bayan ng Victoria. Part of this governance ay ilapit ang gobyerno sa mamamayan and we have to establish these satellite offices which we call “minisipyos”……….

Now, let’s go to H-Health aspect of the executive agenda. We will implement a comprehensive package of health programs for the municipality’s constituents. This can be done by establishing health stations in certain barangays na dapat maserbisyuhan. And in this point in time, I would like to seek the help of the Municipal Development Council regarding the acquisition of a lot in Barcenaga in which a Rural Health Center can be constructed.

Hindi natin alam kung kailan darating ang karamdaman kaya’t maglalagay tayo ng 24-hour operations sa ating rural health unit (RHU) sa Santiago. Dapat din nating ilapit sa tao ang health services na maaaring maibigay ng munisipyo sa pamamagitan ng 24/7 mobile clinic, na handang maglingkod sa mga panahon ng emergency.

E – Environment and Education. Alam natin na ang ating bayan ay madalas dinadalaw ng mga kalamidad. Napakaraming beses na tayo’y dinaanan ng bagyo at baha lalo na noong panahon ng yumaong Mayor Romar G. Marcos, at ayaw kong ito’y maulit sa aking panunungkulan, kaya’t I will promote measures to prevent future disaster risks.

There is a need for us to institutionalize the MDRRMC; there is a need for us to formulate a Solid Waste Management System; there is a need to operationalize the Disaster Cooperation Center.

Kailangan nating tutukan ang mga bagay na ito upang  tayo’y maging handa sa anumang sakuna. Now we will come to the aspect of Education.

We will enhance the implementation of educational programs. Alam natin na sa ngayon ay napakaraming kabataan ang hindi nakakapag-aral. Kaya I am encouraging the TESDA to offer more trainings, seminars and the likes dito sa ating bayan. Atin din pong palakasin ang Naujan Technical College (NTC) para magkaroon ng additional courses to cater the needs of our unfortunate children na nangangailangan ng edukasyon. Kailangan din nating makapaghanda para sa mga future programs ng DepEd tulad ng K-12.

Kung maihahanda natin ang mga bagay na ito ay kahit papaano maiibsan natin ang problema ang kakulangan ng edukasyon ng ating mga minamahal na kabataan. (Paunawa ng Patnugot: Ipinadagdag ang bahaging ito na hindi nailahad ng Punumbayan sa talumpati) Kung kinakailangan ng kinabukasan ng bayan ang dekalidad na edukasyon, kinakailangan din nila ang pundasyon nito- ang basic education. Tutugunan natin ang suliranin sa out-of-school youth and adults (OSYA) na nasa 11% ng ating populasyon. Aabutin ng ating pamahalaang bayan ang mga OSYAs na nasimulan na ng Alternative Learning System (ALS). Palalakasin natin ang Community eCenter (CeC) operations upang maging automated ang pagkatuto ng mga mag-aaral at nang maging episyente ang ALS operations.

On the aspect of A – Agriculture, the government can help the farmers by providing subsidies to farmers’ associations para makatulong sa ating mga magsasaka. We will increase the agricultural productivity by promoting recent and appropriate methods of technologies; we will craft and implement the agriculture organic program; we will intensify the agricultural extension delivery service program.

Alam kong napakahirap nito sapagkat iilan lamang ang ating kababayan na nagseserbisyo sa ating Agriculture Office. Ngunit naniniwala ako na kinakailangan naming matugunan ang mga problemang kinakaharap ngayon ng ating mga magsasaka because Naujan is the rice granary of the province; and there is a need for us to maintain that image as the rice granary of the province and we can only do that if we will help our farmers.

We will operationalize the Naujan Agricultural Center by establishing additional facilities wherein we will be conducting technological transfer, demo farm and livelihood center na katulad ng sinasabi ng ating Municipal Administrator. Kapag ikaw ay pumunta, ito ay isang one stop shop na makatutulong sa ating magsasaka para sa bagong teknolohiya para sa ikauunlad ng sektor ng  agrikultura.

We will pursue for the farmers entrepreneurship program to better help the agricultural sector. Sunod sa sektor ng agrikultura ay ang sektor ng pangingisda. Kailangan din nating pangalagaan ang ating likas na yamang Dagat. Dapat ay maiwasan na ang panghihimasok ng mga dayuhang mangingisda sa territorial waters ng ating bayan. Ito ay hihilingin ko sa mahal nating Gobernador para maprotektahan hindi lamang ang ating yamang dagat kundi pati na rin ang kabuhayan ng ating mga kababayan.

And sunod ay ang R – Roads and  Infrastructure. Alam natin na sa panahon ngayon ay kabi-kabila na ang sira ng ating mga kalsada sapagkat nariyan na ang tag-ulan, though there is a need to acquire or purchase a new heavy equipment, I believe na dapat tayong magtulungan para sa iisa munang programa, ang programa sa pagpapagawa ng mga daan. Huwag na munang tumutok ang mga barangay sa pagpapagawa ng mga waiting sheds. Tumutok muna tayo sa pagpapagawa ng mga daan para matapos ang problema sa mga lubak lubak na daan, because this humble representation believes that there is a need to inter-connect the barangay roads with the provincial and municipal roads so that our constituents can easily transport to avail our sports complex, markets and other establishments and institutions.

 Kapag maganda na ang ating mga daan, hindi na tayo kailangan pang bumili ng additional heavy equipment at makinarya, sapagkat mayroon naman tayong existing machineries na pwedeng gamitin sa pagseserbisyo sa ating mga mamamayan. We plan and we interconnect our plans para mas makatulong tayo sa iba’t ibang sektor ng ating lipunan.

For T –Tourism, alam natin na ang ating bayan ay tinatawag na “supot” dahil ito’y papasok. Napakahirap pasukin ng investor, lalo na ang Poblacion. Pero alam nating lahat na ang tourism ay isang potential revenue generator kahit saan mang bayan. Dahil ang ating bayan ay mayroong maraming potential tourism destination sites, magagamit natin ito upang maka-attract ng napakaraming turista na ginagawa ngayon ng mga karatig bayan ng Naujan.

Napakapalad natin dahil mayroon tayong malaking parte sa lake, marami tayong baybaying dagat, and yet hindi natin nabibigyan ng pansin ang tourism. Gagawin nating higit pa sa tarpaulin ang turismo natin.

There is a need for us to improve access roads going to possible sites of  tourism, sapagkat kapag may turismo, may kita ang bayan at may kita ang mga mamamayan: trade and industry will soon follow.

Kailangan siguro nating ire-activate ang Lingap Kalikasan Tourism Council, and we need to formulate a feasible and appropriate tourism development program. Sayang ang mga sites sa bayan ng Naujan na pwede nating magamit para makaakit ng turista. Tulong tulong nating gawin ang mga bagay na ito at ito’y ating sisimulan sa darating na kapistahan ng ating bayan. Hinihikayat ko ang ating mga magigiting na Kapitan na tayo’y tumulong sa pagbabalita sa ating mga kaibigan to visit Naujan particularly the Fiesta Celebration of Naujan.

S – Social Welfare. We will sustain various social services programs. Ang sabi ko nga, ang inyong punong ehekutibo ay malapit ang puso sa mga under-privileged, iyan ay ginampanan ko noong ako ay Presiding at Acting Presiding Judge pa sa mga malalayong bayan dito sa Oriental Mindoro. Gusto nating ipagpatuloy ang lahat ng programa ng gobyerno na makakatulong sa kabataan, elderly, kababaihan at iba pang sektor.

Dapat ituloy ang feeding programs, sapagkat nakikita ko na marami pa rin ang malnourished children dito sa bayan ng Naujan.

Ako ay naniniwala na sa patuloy nating sama samang pagkilos at pakikipag ugnayan sa bawat isa, kahit paano’y, ito’y makakatulong sa pagde-deliver ng basic social services sa mga under privileged sectors ng ating lipunan. Kung hindi man natin magawa ngayon o sa isang biglaan, pero pwede natin itong simulan sa pamamagitan ng kooperasyon ng bawat sektor ng lipunan at sa koordinasyon ng bawat ahensya ng gobyerno at sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng bayan ng Naujan at ng mga barangay.

Magagawa natin ang mga bagay na ito at  maitatawid natin ang executive agenda ng inyong lingkod na ang layunin lamang ay ang paunlarin ang ating        bayan ng Naujan at magbigay ngmagandang serbisyo sa bawat mamamayan. Ladies and Gentlemen, let us GO HEARTS! Magandang umaga sa ating lahat.
Executive Agenda, Kasado sa Unang Linggo

Agarang inilunsad ng  administrasyon ni Mayor Mark “Makoy” N. Marcos sa unang linggong pag-upo ang Executive Agenda ng kanyang liderato sa harapan ng Sangguniang Bayan (SB) sa kanilang unang session noong Hulyo 5, 2013 sa SB Session Hall. Ito ay sa pamamagitan ng talumpating ibinigay niya batay sa GO HEARTS governance platform.
 
Unang inilahad ng kauupong Punumbayan Mark N. Marcos ang agenda ng kanyang pamumuno sa harapan ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ng Pangalawang Punumbayan Henry Joel C. Teves sa kaunaunahang sesyon simula nang manumpa ang mga elective officials sa tungkulin.

Ang laman ng naturang talumpati ay muling ibinigay ng Punong Ehekutibo sa First Full Council Meeting of Municipal Development Council noong Hulyo 11, 2013 sa Bahay Tuklasan. Ito ay nasaksihan ng mga opisyales ng 70 barangay ng Naujan, mga kinatawan ng iba’t ibang sangay ng sektor ng komunidad, mga opisyales at piling kawani ng Pamahalaang Bayan ng Naujan.

Walang inalis ang Punumbayan sa kanyang unang talumapati; tanda ng kanyang kaseryosohan sa mga pangakong nakasaad dito.

Ang GO HEARTS Executive Agenda ay silbing social contract ni Mayor Makoy sa pamayanang Naujeňo. Ito ay commitment ng Punumbayan sa mga mamamayan ng  Naujan na kanyang itataguyod ang mga programang maghahatid ng kaunlaran at mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan. (ESL)Tuesday, September 3, 2013

Bagong Liderato, Abala sa mga Plano

Simula nang maupo ang mga bagong halal noong Hulyo 1, 2013, abalang-abala ang administrasyon ni Mayor Makoy Marcos sa pagpaplano para sa ipatutupad na mga programa sa taung 2014. Ang sukdulan ng mga plano kaugnay ng aaprubahang  badyet sa 2014 ay ang Annual Investment Plan (AIP) finalization noong Agosto 21-23, 2013 na ginanap sa Puerto Galera at nilahukan ng mga kasapi ng    Naujan Municipal Development Council (MDC).
 
Si Vice Mayor Henry Joel C. Teves (kaliwa) habang ibinibigay ang mensahe sa Municipal Development Council (MDC). Ang MDC  ang siyang nagba-validate ng mga plano upang maisama sa Annual Investment Plan (AIP) 2014.

“We are barely two (2) weeks!” Ito ang sabi ni G. Angel M. Navarro, Pambayang Tagapamahala tuwing may nagmumungkahi kaugnay sa lokal na pamamahala.  Ito ay pagsasabi na abala rin ang kasalukuyang administrasyon sa mga plano ng lumipas na liderato para sa kanilang patuloy na pagpapatupad.

Ang mga gawaing pagpaplano ay naaayon sa lagay ng lokal na                      pagpaplano sa Pilipinas, at ito ay hindi lamang isang uri. Katulad ng plano ng paggawa ng gusali na may bukod na plano para sa bawat aspeto kagaya ng architectural, structural, civil, electrical, atbp., ang pagpaplano para sa lokal na pamahalaan ay mayroon ding maraming nakapaloob na mga plano. Ang mga ito ay ayon sa sumusunod:

Local Poverty Reduction  Action Plan
Peace and Order and Public Safety Plan
Gender and Development (GAD)Plan
Ecological Solid Waste Management Plan
Tourism Plan
Agricultural Development Plan
Local Development Investment Plan (LDIP)
Annual Investment Plan (AIP)
Disaster Risk Reduction  Management (DRRM) Plan
Revenue Generation Plan
Nutrition Action Plan
Economic Development Plan
Infrastructure Development Plan
Capacity Development Agenda (CapDev)
Executive-Legislative Agenda (ELA)
Human Resource Management Development (HRMD) Plan
Climate Change Adaptation Plan
Comprehensive Land Use Plan (CLUP)
Comprehensive Development Plan (CDP)

Madaling lumapit sa munisipyo upang magdulog ng mga suliraning             nangangailangan ng solusyon. Ngunit kapag ang nasabing problema ay hindi nakapaloob sa plano, ito ay maaring hindi agarang maaksyunan. Ito ay idudulog muna sa isang kinauukulang tanggapan para sa ebalwasyon at nang maisama sa Supplemental Investment Plan. Ang huli ay plano para sa mga pagkakagastusan na hindi naisama sa mga naunang regular na mga plano. (ESL)