Pages

Wednesday, September 4, 2013

GO SERVANT HEARTS

 “Siya na ang hari ngayon, masusunod na ang gusto niyang mangyari.” Ito ang sabi noon ng alipores ng isang kauupong Mayor (hindi si Mayor Mark Marcos) ng Naujan.

Hari nga ba ang isang Mayor? Public servant o lingkod-bayan, yes. Pero kung public figure na siyang pagsisilbihan, maraming magtataas ng kilay niyan.


Parang hari lang ang Mayor dahil siya ang center of attraction sa munisipyo. Puwedeng magmistulang hari ang Punong Ehekutibo kung gugustuhin niya o depende sa kaniyang leadership style, huwag lang lumabag ng anumang batas.

Sa bagong upong Mayor Mark N. Marcos, tila mahirap makita ang mag-astang hari. Nanawa na kaya sa paggalang na kanyang tinanggap noong siya ay hukom pa? Hindi natin alam. Pero siguradong alam ng mga empleyado na alam niya ang RA 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dito nakasaad ang mga guidelines kung papaano umasal ang mga empleyado at opisyales ng gobyerno sa kanilang paglilingkod sa publiko. Nariyan din ang Philippine Constitution of 1987 at Local Government Code of 1991 na naglalaman ng mga impormasyon para sa pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan. Isang baliw lamang ang magtatanong kung alam ba nito ng isang abogado.

Kapag sinunod ng isang Punong Ehekutibo ang mga nasabing batas, ito ay magreresulta sa isang pamumunong may puso sa paglilingkod sa pamayanan; patas at walang tinatanging serbisyo na hindi tumitingin sa partidong kinaaaniban.

Sadyang pagdami ng butil ng uhay, ganun kalapit sa lupa ang yukod nito. Mataas man ang pinag-aralan ng abogadong Punumbayan, malapit sa kanyang damdamin ang mga nagdarahop. Kahandaan sa paglilingkod sa mga mabababa sa lipunan ang makikita sa kanya. Anupa’t nang makita ang kanyang sinseredad na pahalagahan ang paglilingkod kaysa pulitika, nabighani ang mataas na opisyal mula sa katunggaling partido na samahan siya sa tunguhing paglingkuran ang pamayanan ng Naujan. Sa mga bibig mismo ni Vice Mayor Henry Joel C. Teves nagmula ang mga kataga na sasamahan niya si Mayor Marcos maging sa 2016. Ito ay nangyari sa loob lamang ng wala pang 2 buwan! “Iyan ang matagal na naming hinihintay.” Sabi ng ilang mga Kapitan ng barangay. Ganun kabisa ang serbisyong nagmula sa puso, nakakahawa.

Makikita rin ‘yan sa hinirang niyang administrador ng bayan, Angel M. Navarro. Ang huli ay nagpahayag ng kanyang pamantayan sa serbisyo publiko ng mga kawani ng munisipyo. Parang napakataas ng kanyang standard; pero kung babalikan lamang ang batas na unang nabanggit, tama lamang at hindi naman nanghihingi ng labis na paglilingkod.

Noong Agosto 22, 2013 hinati-hati ng ama ng bayan ang 20% Development Fund sa kanyang mga anak sa barangay. Hating-kapatid ang mga barangay sang-ayon sa pangangailangan, anumang partido ng kani-kanilang mga kapitan. Karamihan sa mga proyekto ay imprastraktura. Ang laki ng pondo ng bawat proyekto ay sang-ayon sa pangangailangan at hindi sa  partidong kinaaniban.

Mabilis rin ang aksyon sa paghahanda ng lideratong Makoy Marcos. Unang linggo pa lamang plantsado na ang kanyang GO HEARTS Executive Agenda. Totoong hindi agarang maaksyunan ang lahat na kahilingan noong unang mga linggo niyang pag-upo . Wika nga ng Administrador Angel Navarro, “We’re barely two weeks.” Dahil kinakapa pa ang mga nakasalang nang mga programa at utay-utay na  ngayong pinatutupad.

Barely two months pa lamang simula no’ng umupo ang bagong liderato, tapos na ang deliberasyon sa Municipal Development Council (MDC) para sa pag-apruba ng Annual Investment Plan 2014.

Kapag buhat sa puso ang paglilingkod, magiging ipisyente at mabisa ang mga serbisyong maibibigay. Sinimulan ito ni Mayor Makoy, walang dahilan para hindi sundan ng mga kawani ng munisipyo hanggang sa mga opisyales ng bawat barangay.

GO Servant HEARTS!
No comments:

Post a Comment

Nais mong magkomento?