Pages

Wednesday, September 4, 2013

Naiiba ang Nakapagplano

Engr. ELMER LOPOZ
Community Affairs Officer

Kapag mapurol ang gulok, kailangan ng doble o higit pang lakas sa  pagtatabas kumpara sa magagawa ng gulok na matalas. Napakahalaga ng paghahasa ng gulok bilang paghahanda sa mga gawain sa bukid.

Mahalaga ang paghahanda para sa gawain ng anumang larangan, mula sa pagtatabas sa parang hanggang sa paggawa ng batas sa bulwagan ng konseho.Kung walang kahandaan, hamak na napakahirap ng anumang gawain. Ito ay lubos na kinakailangan lalo na sa mga malakihang operasyon at may malawak na nasasakupan katulad ng pamahalaang lokal ng Naujan. Ang ahensyang ito ang responsable sa pagpapadaloy at pagpapatupad ng kaunlaran sa lokal na komunidad.
Municipal Development Council (MDC 2013) of Naujan for the formulation of Annual Investment Plan (AIP) 2014 .

Ang mga kaunlarang naganap ay hindi nangyayaring aksidente lamang. Ang mga ito ay bunga ng paghahanda, partikular na ang pagpaplano na  siyang inisyal na elemento sa   paghahatid ng kaunlaran. Kapag walang plano para sa hinahangad na kaunlaran, hindi makakamtan ang nasabing hangarin sa epesyenteng paraan. Bagkus ito ay magiging magastos at matagal dahilan sa paulit-ulit na siklo ng pagsubok-at-pagkakamali.

Katulad ng ambisyon ng isang tao, mahalaga ang hangarin o pangarap ng pamayanan. Ngunit ang mga ito ay hindi sapat ayon sa ating nakikita. Hindi maaring alisin ang paghahanda at pagpaplano. Kaya’t ang bawat pamahalaang lokal ay mayroong Tanggapan ng Lokal na Pagpaplano at Kaunlaran (Local Planning and Development Office). Sa kanila nagmula ang koordinasyon ng lahat na mga plano ng bawat tanggapan. Ang mga planong pagsasamasamahin at ia-adopt ng Municipal Development Council (MDC) ng Naujan ay ang Local Development Investment Plan (LDIP) 2014-2016 at Annual Investment Plan (AIP) 2014. Ang AIP ang batayan ng badyet ng Pamahalaang Bayan. Nakalagay dito ang mga nakaprogramang gawain sa isang taon at mayroon nang kaukulang panggastos. Ngunit, gaano man ito kaplantsado, kung hindi maaprubahan ng Sangguniang Bayan (SB) balewala ang mga ito. Uulitin lamang ang plano ng nakaraang taon para sa tuluytuloy na operasyon ng pamahalaan habang hinihintay ang pag-apruba ng kasalukuyang plano. Dito papasok ang kahalagahan ng isa pang plano, ang Executive-Legislative Agenda (ELA).

ELA ang napagkasunduang plano ng ehekutibo at lehislatibong mga sangay ng Pamahalaang Bayan. Ang ehekutibong sangay ay kinabibilangan ng lahat na mga tanggapan ng munisipyo maliban sa Tanggapan ng Sangguniang Bayan (SB). Ito ay pinamumunuan ng Tanggapan ng Punumbayan. Ang lehislatibong sangay ay ang Sangguniang Bayan. Mahalagang malaman ng mga nagpaplano na kailangang maiayon sa ELA ang kanilang mga plano upang hindi na makaranas ng panggigisa sa SB Committee hearing.

Paminsan-minsan ang mga plano ay nababago. Ito ay dahilan sa mga dumarating na mga bagong development o hindi kaya ay sa mga inaasahan at nakaliligtaang mga programa.

Hindi man perpekto ang mga plano, at least, hindi lang naiiba ang may nai-handa, ang plano mismo ang nagsisilbing gabay sa lokal na pamamahala.No comments:

Post a Comment

Nais mong magkomento?