Pages

Wednesday, September 4, 2013

Pusong Ama ng Bayan, Hangad ay Pagkakaisa


Atty. MARK N. MARCOS
Municipal Mayor


Ipinaaabot ko po sa Poong Maykapal at sa aking mga kababayang Naujeňo ang aking taus-pusong pasasalamat sa pagluklok ninyo sa akin sa awtoridad ng serbisyo-publiko.

Naalala ko ang mga pangakong aking binitiwan noong panahon ng kampanyahan. Nasambit kong kayo ay paglilingluran nang buong lakas, puso at isip, kung kaya’t ako ay inyong hinirang upang mamuno sa pagkamit natin ng mga bagay na magbibigay solusyon sa ating mga suliranin.

Ngayong ako ay nailuklok na, sisikapin kong tupdin ang aking mga ipinangako. Sang-ayon sa aking kakayanan, sa tulong ng mga tanggapan ng Pamahalaang Bayan ng Naujan at sa suporta ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Henry Joel C. Teves, pangungunahan ko kayong makamit ang inaasam nating kaunlaran. Ang mga pangakong ito ay inilahad ko bilang aking  Executive Agenda na kilala sa acronym na GO HEARTS. Una ko itong inihain sa publiko noong unang sesyon ng Sangguniang Bayan.  Kinumpirma ko ito nang muli kong inilahad sa unang pagtitipon ng Naujan Municipal Development Council (MDC). Ngayon, ito ay inuulit ko sa pahayagang ito upang malaman ng bawat mamamayan ng Naujan ang mga salitang aking sinambit para sa kapakanan ng taumbayan.

Malaki man ang puso ng inyong lingkod upang tanggapin ang lahat ng mga karaingan ng taumbayan, kung hindi naman sasamahan ng suporta at kooperasyon ng pamayanang Naujeňo, ito ay mananatiling nag-iisang puso lamang. Hindi maaring isang puso lamang ang darama ng suliranin ng bayan dahil tayong lahat ang apektado nito. Ang Munisipyo natin ay hindi lamang ang inyong lingkod; ang Pamahalaang Bayan ay tayong lahat. Kapag pinagsama-sama nating lahat ang ating mga puso upang magkaisa tungo sa isang layunin para sa kapakanan ng bayan, abot-kamay na natin ang kaunlaran. Ito ay dahil ang HEARTS mismo ang pipintig at magbibigay-buhay sa patuloy na pagsulong ng Bayan ng Naujan. Kung magkagayon, tayong mga mamamayan ang magsasabing “let us go now, go, GO, GO towards progress.” Ginawa natin ito noong nakaraang halalan kaya at nararapat lamang na ipagpatuloy natin ang  nasimulan, let’s GO HEARTS.

Nauunawaan kong hindi lahat ng mga pulitiko ay may katulad kong pananaw sa pamamahala. Sila ay iginagalang ko at mahal ko rin bilang bahagi ng pamilya ng bayang Naujan. Hindi natin sila pipiliting magbago ng pananaw dahil para rin naman sa ikauunlad ng bayan ang kanilang tunguhin. Binibigyan din natin sila ng mga karapatan katulad ng sariling mga kaalyado. Bahagi sila ng hating-kapatid ng mga badyet pangkaunlaran. Bilang ama ng bayan ng Naujan, hangad kong makitang nagkakaisa ang buong pamilya, anumang kulay, pula, berde at dilaw tungo sa hinahangad nating kaunlaran ng bayan.

Ikinagagalak kong ang mahal na Pangalawang Punumbayan Henry Joel C. Teves ay hindi lamang nakikiisa tungo sa kaunlaran ng bayan, ipinahayag din niyang tayo ay sasamahan hanggang wakas, alang-alang sa ganap na ikauunlad ng bayan ng Naujan. Dahil nakita niyang bahagi na ng aking pagkatao ang katarungan at katuwiran na siyang aking itinaguyod sa dati kong propesyon. Ito rin ang paiiralin kong pamantayan sa aking administrasyon. Maaasahan ninyong mangyayari ito hangga’t ako ay naririto.

Sama-sama tayo hanggang sa wakas.






No comments:

Post a Comment

Nais mong magkomento?