Pages

Wednesday, December 4, 2013

ALS-eSkwela palalakasin sa 2014

Nakaprograma na sa administrasyong Marcos na palalakasin ang ALS-eSkwela sa taong 2014. Kauupo pa lamang ng bagong administrasyon, pinuntahan kaagad ni Angel M. Navarro, Municipal Administrator upang tingnan ang sitwasyon sa Sta. Maria Center.
Si G. Angel M. Navarro, Municipal Administrator (gitna) habang sinisiyasat ang pasilidad ng ALS-eSkwela Center sa Sta. Maria kasama si Engr. Elmer S. Lopoz, eSkwela Center Manager (kaliwa) at Janet Mendoza, Learning Facilitator (kanan).
Nakita ng administrador ang eSkwela-Community eCenter (CeC) na nanga-ngailangan ng agarang attention katulad na lamang ng mga computer na infected ng mga virus. Nakita niya rin ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa Altenative Learning System (ALS) na nagtiyagang walang maupuan makapasok at makapagtapos lamang sa elementarya at high school sa loob ng 10 buwan.
Simula nang mawala ang trained Network Administrator (NA) ng eSkwela, nagkaproblema na ang mga computers sa Sta. Maria na lubos na kinakailangan para sa automated learning process. Kaya’t noong araw na binisita ni Admin ‘Bobie’ ang eSkwela Center sa Sta. Maria, dinala na rin ang mga computers pag-uwi at ginastusan ng malaki ng munisipyo malagyan lamang ng brandnew at genuine na operating system at antivirus.
Dalawang committee hearing na ng Rules, Privileges, Ordinances and Legal Matters sa Sangguniang Bayan ang nakaraan. Ang tanong ng mga Konsehal Sheryl Morales at Leo De Villa ay hindi pa rin nagbabago, “Bakit hindi napopondohan ng sapat ang eSkwela?” “Maganda ang programa ng CeC-eSkwela, dapat madagdagan ang pondo nito,” wika ni Kon. Dan Melgar. Hindi maitatago ang sentimiento ng mga miyembro ng komitiba. Kaya’t sinabi ni Kon.  Wilson Viray, Committee Chairman na dapat diumanong makipag-network ang munisipyo sa ibang ahensiya ng gobyerno para mapondohan ang mga naka for-funding-source (FFS).
Nakasaad sa Local Deve-lopment Investment Plan (LDIP) 2014-2016 at Annual Investment Plan (AIP) 2014 ang detalye ng pagpapalakas ng ALS CeC-eSkwela. Ngunit ang pinaka-highlight nito ay ang pagpapasa ng ordinansa upang ito’y maging yunit o tanggapan na mayroong regular at sapat na pondo at sariling mga taong magpapatakbo ng kanyang mga programa at proyekto.                                          ESL


No comments:

Post a Comment

Nais mong magkomento?