Pages

Wednesday, December 4, 2013

Paglilingkod sa Bayan Ipagdiwang

Ni: Mayor Mark N. Marcos
Ipagdiwang natin ang buhay! Ipagdiwang natin ang paglilingkod sa taumbayan!
Ang paglilingkod ay hindi lamang bahagi ng buhay, ang paglilingkod ay mismong kabuuan ng buhay. Wika nga ni Mother Theresa, “A life that is not lived for others is not worth-living.”
Nitong mga buwan ng Setyembre at Oktubre, tayo ay nagdiwang ng iba’t ibang aspeto ng serbisyo-publiko; mga gawain na bahagi na ng buhay, hindi lamang ng mga lingkod ng bayan kundi ng buong pamayanan ng Naujan. Ang mga ito’y pakikibahagi na rin natin sa mga programang nasyunal, hindi bilang pagsunod sa mga itinakdang requirements, kundi bilang mga Pilipino na nakikiisa sa pagsunod sa mga umiiral na batas at mga gawaing  nagtataguyod ng kapakanan ng taumbayan.
Sa pagpasok ng buwan ng Setyembre, nakibahagi ang lokal na pamahalaan sa  pagdiriwang ng Pistang Bayan. Ito ay tradisyon na ng pamayanang Naujeňo na minana natin sa pamahalaang lokal noong kapanahunan ng mga Kastila. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang mayaman nating kultura at kung saan ito nagmula. Relihiyoso man ang naturang gawain, malaki ang naging epekto nito sa programang panturismo ng ating bayan.
Bahagi ng nasabing gawain ang pagdiriwang ng National Year of Rice (NYR) 2013. Bilang Rice Granary of Oriental Mindoro nararapat lamang na pangunahan natin ang lahat ng suporta sa programang ito sa ating lalawigan. Gagawin natin ito bilang ulirang mga producer at consumer ng palay/bigas. Magtanim po tayo ng mga binhing itinataguyod ng Kagawaran ng Pagsasaka upang tumaas ang ani. Magsaing at kumain lamang tayo ng sapat upang maiwasang makapag-aksaya ng kanin. Kahit papaano, hindi man kalakihan ang bayan natin na kung tutularan lamang ng ibang pamahalaang   lokal ng buong bansa, malaki na rin ang magagawa para mabawasan ang national importation ng bigas para sa 2014. Ito’y isang pagkakataon upang makapaglingkod sa bayan kahit na hindi kawani ng gobyerno.
Bilang Punong Ehekutibo ng lokal na ahensiya ng gobyerno, nakakataba ng puso ang tema ng ika-113 Anibersaryo ng Philippine Civil Service na “Tatak Lingkod Bayani, Isabuhay, Ipagmalaki at Ipagbunyi”. Tayo ay nakiisa sa Civil Service Month Celebration noong buwan ng Setyembre. Sa ngayon ay pinag-aaralan natin ang implementasyon ng merit system para sa mga kawani ng munisipyo upang maitaguyod ang matuwid at mahusay na paglilingkod sa bayan. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga parangal at gantimpala sa mga matatapat na empleyado.
Bilang bahagi ng development ng mga kawani, ipinagdiriwang natin ang Employees’ Day sa buwan ng Oktubre. Ito’y pagkakataon upang ma-refresh ang mga lingkod ng bayan at magkaroon ng panahon na makisalamuha sa bawat isa para sa tunay na kahulugan ng camaraderie. Kinakailangan din ito upang sila’y lalo pang maging epektibo at episyente sa kani-kanilang ginagampanang mga tungkulin. Ang mga kawani ng munisipyo ang workhorse ng ating pamahalaang lokal tungo sa ikauunlad ng ating bayang Naujan.
Hindi man nakakapagpayaman ang paglilingkod sa bayan dahil hindi naman kalakihan ang tinatanggap na sweldo ng mga empleyado, dapat itong ipagdiwang lalung-lalo na ng mga kawani dahil kahit minsan sa buhay ng isang empleyado ng gobyerno, ang bawat isa sa atin ay tinawag na “Lingkod-bayan”.

No comments:

Post a Comment

Nais mong magkomento?