Pages

Wednesday, December 4, 2013

Pag-asa

Marami ang naririnig, marami ang nagtatanong
Saan ba patutungo ang bawat panahon?
Kung ang bawat umaga’y dilim ang dumadaloy
May pag-asa pa ba ang bawat dapit hapon?

Isang tanong na mahirap ang bawat itutugon
Kung ang bawat tao’y dito rin lulusong
Dito na sasadlak na walang hinahon
Hanggang sa masadlak sa lusak ng kahapon.

Dapat bawat tao’y nakatingin sa liwanang
Na sa kabila ng dilim may pag-asang malalasap
Dumaan man ang unos at hagupit ng pagsubok
May araw na sisikat ng walang pag-iimbot.

Pakatandaan nating meron pa ring lumikha
Na mataas sa lahat at handang umunawa
Sa lahat ng problema’y may sagot na akma
Pagkatapos ng dilim may liwanag pang mapapala.


                                                      
                                                    Nelson G. De Guzman

No comments:

Post a Comment

Nais mong magkomento?